Szabadalmaztatott csúcstechnológia az esztétikai nőgyógyászatban

Adatkezelési szabályzat

Főoldal » Adatkezelési szabályzat

Jázminóri Bt. (Hírös Intimlézer Központ) (továbbiakban Szolgáltató) a tevékenységét a betegek érdekében, azok kérésére végzi. A tevékenysége során a birtokába került adatok kezelése, tárolása és továbbítása tekintetében betartja az Egészségügyi törvényben, illetve a vonatkozó egyéb adatvédelemmel összefüggő jogszabályokban foglaltakat.

Jelen Adatvédelmi Politika célja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározza a kezelt adatok, illetve azok nyilvántartási rendszerének legfontosabb szabályait, mellyel biztosítható az adatvédelmi rendelkezésekhez fűződő követelmények magas szintű érvényesülése.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jelenleg hatályos törvény célja többek között az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

 • Felhasználók a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatják, hogy önmagukról bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk.
 • A felhasználó által a weboldalon megadható adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.
 • A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja:

 • A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználóval történő kapcsolattartás. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó –leiratkozással – megtilthatja.
 • A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.
  • Google Analytics: Szolgáltató a programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. Főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.
  • Hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, abból a célból, hogy ne zavaró, hanem a látogató érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és határozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A felhasználónak saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info@hiroslezer.hu címre kell eljuttatnia. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

A felhasználó kérésére a Szolgáltató a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, illetve töröli.

Biztosítjuk Önt arról, hogy a Jázminóri Bt. elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett. A www.hiroslezer.hu honlap működése során a rendelkezésére álló minden eszközzel védi a látogatói és ügyfelei személyes adatait, jogait, melynek keretén belül betartja a vonatkozó jogi szabályozások rendelkezéseit.

Az adatkezelés elvei:

A Jázminóri Bt. az adatvédelmi politikájára figyelemmel kötelezettséget vállal arra, hogy

 • az Ön személyes adatait tisztességesen, valamint a vonatkozó jogi szabályozásokban foglaltaknak megfelelően dolgozza fel,
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, attól eltérő módon az Ön kifejezett és egyértelmű beleegyezése nélkül nem használja fel,
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében,
 • a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

A Jázminóri Bt. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybevevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelheti, ha azok az igénybevevővel közvetlenül nem hozhatóak összefüggésbe.

A kezelt adatokat a Szolgáltató vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő – jogosult tárolni és azokat statisztikai célokra összesítve, beazonosításra alkalmatlan módon szabadon felhasználni. A felhasználók adatait közvetlen üzletszerzésre az Adatkezelő csakis azok hozzájárulása esetén használhatja fel.

Az Adatkezelő kötelessége és egyben felelőssége, hogy a kezelt adatok jogosulatlanul – egyértelmű jogszabályi rendelkezés hiányában – harmadik személy részére megismerhetővé ne válhassanak. Továbbá, hogy a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítsa, illetve törölje.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

Az adatkezelő neve, címe és elérhetősége:

Jogtulajdonos: Jázminóri Bt., 6000 Kecskemét, Bem u 22.

Adatkezeléssel kapcsolatban ide írjon: info@hiroslezer.hu

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

NAIH-115531/2017

 

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.

Irányadó jog:

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekben, illetve a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaiban, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak.