Szabadalmaztatott csúcstechnológia az esztétikai nőgyógyászatban

Felhasználási feltételek

Főoldal » Felhasználási feltételek

www.hiroslezer.hu honlapot (továbbiakban: Honlap) a felhasználók csak saját felelősségükre látogathatják. A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ezen Feltételeket a Jázminóri Bt. bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

A Jázminóri Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek, a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek.

A Honlap használata:

 1. A Szolgáltató nem tolerálja a Honlap olyan használatát, amely rontja vagy feltételezhetően ronthatja hírnevét, az oldal elérhetőségét, integritását vagy amely bármilyen jogi, adózási, szabályozási vagy egyéb felelősségi problémát okoz, vagy annak veszélyét rejti magában. A Szolgáltató ezért kéri, hogy Honlapját tartsa tiszteletben és ne használja azt rendeltetésétől eltérően, vagy olyan módon, amely sérti bármely fél jogait vagy feltételezhetően károkat okoz a másik félnek. A fenti kérés kiterjed mindazon személyekre, akik az Ön közreműködésével jutottak el a Honlaphoz.
 2. Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a honlap nem rendeltetésszerű használata vagy annak gyanúja esetén
 • vagy felfüggesztheti a Honlap vagy annak bármely részének használatát,
 • vagy letilthatja a hozzáférést a Honlaphoz vagy annak bármely részéhez,
 • vagy megszüntetheti a Honlap vagy annak bármely részének használati jogát.

Szellemi tulajdon:

 1. Minden anyag, amely a Honlapban található, vagy rajta keresztül elérhető, beleértve korlátozás nélkül szövegeket, képeket, ábrákat, illusztrációkat, logókat, gombikonokat, audioklipeket, videoklipeket, szoftvereket és más tartalmakat, továbbá azok összeállítását, összegyűjtését, elrendezését és sorolását (beleértve a Honlap „kinézetét és érzetét”) magyar és nemzetközi szerzői jogvédelmi törvények védenek, és azokat a Jázminóri Bt. birtokolja, ellenőrzi vagy ezen anyagok eredeti alkotóitól vagy azok engedélyezett licensz adóitól licenszét beszerzi. Minden ilyen jog fenntartva. Ezen anyagoknak bármely más értelmű felhasználása – beleértve azok másolását, reprodukálását, módosítását, eladását, forgalmazását, kivonat készítését, újra-hasznosítását, átvételét, újrapublikálását, letöltését, lejátszását, elküldését, előadását vagy más jellegű hasznosítását – bármilyen módon és eszközökkel a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.
 2. Az oldal tartalmaz videókat, mely nem a Jázminóri Bt. tulajdona. Ezek a videók a http://www.youtube.com oldalról, és más szabadon felhasználható, közzétett videómegosztókról lettek letöltve. A videók forrásai feltüntetésre kerültek. Ezek letöltéséért és terjesztéséért nem vállalunk felelősséget.
 3. Nem használhatja a Honlapon szereplő anyagokat kereskedelmi célokra a Szolgáltató vagy a licenszadók engedélyének beszerzése nélkül.

Felelősségünk kizárásának esetei:

 1. A Szolgáltató minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy minden általa a Honlapon közzétett információ naprakész és teljes legyen, de nem garantálhatja azt, hogy ezen információk valóban helyesek és teljesek lesznek.
 2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Honlapon lévő anyagok, vagy a Honlapon keresztül elért harmadik fél által rendelkezésre bocsájtott anyagok helyesek, pontosak, időszerűek és megbízhatóak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá semmilyen olyan megrongálódásért, kárért (beleértve a Felhasználó számítógépes rendszerének meghibásodását vagy adatainak elvesztését is), amely bármely fent hivatkozott termék, ajánlat, tartalom vagy anyag használatából (beleértve korlátozás nélkül a letöltést) adódik.
 3. A Szolgáltató munkatársaitól vagy a Honlapról szerzett bármilyen tanács vagy információ sem képezheti olyan garancia alapját, amelyeket nem kifejezetten jelen Feltételek biztosítanak.

Bizalom az információk iránt:

 1. A Szolgáltató célja, hogy a Honlapon közzétett információk jelenlegi legjobb tudása és gyakorlata szerint pontosak és következetesek legyenek. Mindazonáltal, az orvostudomány és az orvosi gyakorlat folyamatosan fejlődik és az egyes esetek különleges tanácsokat igényelhetnek, melyeket nem lehet ezen a Honlapon keresztül megadni. Következésképpen ez a Honlap csak tájékoztató jelleggel nyújt információkat. Nem célja, hogy egészségügyi szakemberrel történő konzultációt helyettesítsen. Egészségüket érintő kérdésekben mindenképpen forduljanak orvoshoz!
 2. www.hiroslezer.hu, mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A www.hiroslezer.hu nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a honlapon található információk használatából fakadóan történnek.
 3. A vonatkozó jogi szabályozásokat figyelembe véve Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Honlapon közzétett információkkal szembeni bizalomból adódik.
 4. A Honlap egy része tartalmazhat reklámot és támogatást. A reklámozók, illetve
  szponzorok felelősek azért, hogy a Honlapra felkerülő anyagaik megfeleljenek a nemzetközi és a magyar jogszabályoknak. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a reklámanyagok bármilyen hibájáért vagy pontatlanságáért.

Linkek:

 1. A Honlap tartalmaz harmadik felek weboldalira hivatkozó linkeket. Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik fél weboldalán közzétett tartalomért. Amennyiben Felhasználó úgy dönt, hogy belép harmadik fél Honlapról linkelt weboldalára, azt saját kockázatára teszi.
 2. A Szolgáltató általában üdvözli azokat a viszont-linkeket, amelyek más megfelelő, releváns weboldalakról a Honlapra mutatnak, ennek feltétele, hogy Szolgáltató előzetes belegyezését adja ilyen linkek létrehozásához. Az előzőekben vázoltak mellett, a Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy bármilyen indoklás nélkül megtagadja hozzájárulását ilyen linkek létrehozásához.
 3. Bármely más weboldalról a Honlapra irányító link csak olyan módon prezentálható, hogy az ne legyen káros hatással a felhasználó látogatási tapasztalatára (keretezések vagy bármely hasonló technikák).
 4. A Honlapon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

Titoktartás:

 1. A Jázminóri Bt. elkötelezett a Felhasználók adatvédelme és biztonsága mellett. Minden olyan személyes adatot, amelyet Öntől begyűjt, az Adatvédelmi Politikájával összhangban dolgozza fel. Az Adatvédelmi Politika jelen Feltételek részét képezi.
 2. A Felhasználó a jelen Honlapra történő belépésével elfogadja azt, hogy az Interneten keresztül áthaladó információk nem mentesek harmadik felek beavatkozásaitól. Következésképpen az Szolgáltató nem tudja garantálni az Interneten keresztül a felhasználóra vonatkozó információk titkosságát, illetve bizalmas jellegét.

Irányadó jog:

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekben, illetve a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaiban, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak.